مبلو
مبلو

این اپلیکیشن کاربردی به جهت سهولت ثبت سفارش مشتریان و ایجاد ارتباط بین همکاران صنف درودگران و مبلسازان ایجاد گردیده است.زیر ساخت مناسب و امن مبلو، از یک سو‌ خریداران و سفارش دهندگان محترم را به راحتی به واحد های صنفی وصل خواهد نمود.و از سوی دیگر ، امکان همکاری متداوم بین اعضا و فعالین صنف درودگران را فراهم مینماید.تمامی نیازهای مصرف کنندگان کالا و خدمات و اهالی فن درودگری در دسته بندی های مختلف مبلو گنجانده شده است.با مراجعه به دسته ی مورد نیاز ، به ساده ترین شکل و در کوتاه ترین زمان، بهترین راه حل را پیدا و نیازتان مرتفع خواهد شد.